Bordi Drejtues

Me daten 11 korrik, 2016 janë zhvilluar zgjedhjet për organet drejtuse të Shoqates Shqiptare-Kanadeze "ILIRIA" në London ON. Besnik Rexhvelaj është zgjedhur kryetar i shoqates për një mandat dy vejçar.Bordi drejtues

Besnik Rexhvelaj - Kryetar
Rabi Rrafshi - Nënkryetare
Eris Tafaj - Nënkryetar
Luli Rrafshi
Naser Berisha
Vigan Shabani - Financieri
Muje Gashi
Petrit Gusija
Naip Morina - Sekretar
Bordi i besimit

Besa Mulaku
Blerim Maloku
Ardian Strefi
Ilir Qela
Ramadan Maliqi